Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Aktuality

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSA

Aktuality
[jpg:9 kB]
UPOZORNĚNÍ SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ Správce místního poplatku upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, že poplatek za rok 2017 je splatný nejpozději do 31. 3. 2017. Dlužníkům bude poplatek vyměřen hromadným předpisným seznamem. V praxi to znamená, že již nebudou zasílány platební výměry do vlastních rukou. Po nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu přistoupí správce poplatku bezodkladně k daňové exekuci. Více informací o daňovém účtu sdělí: Michaela Měchurová (č. dveří 13) Pavlína Pelcová (č. dveří 5) referentka finančního odboru ...
vyvěšeno od 15.2.2017Zobrazit celé...

ples města

Aktuality
[jpg:1460.1 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 9. 3. 2017 OD 8:30 DO 14:30 HODIN

Aktuality
[png:0.5 kB]
čp. 250, 251, 252, 253, 254, 442, 458, 509
vyvěšeno od 9.2.2017Zobrazit celé...

DS Vojan Český Dub - Každému jeho psychoterapeuta

Aktuality
[jpg:308.4 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

POMOC PŘI UMÍSTĚNÍ FENKY

Aktuality
[pdf:249.4 kB][PDF] 249.4 kB
vyvěšeno od 2.2.2017Zobrazit celé...

Hasičský ples

Aktuality
[jpg:23.5 kB]
V sobotu 25. 2. 2017 pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Stráži pod Ralskem tradiční Hasičský ples ve velkém sále kulturního domu U Jezera. Začátek plesu je ve 20.00 hodin, vstupné 150,- korun. K tanci a poslechu hraje kapela SEPTIMA ze Zákup. Je připravena bohatá tombola. Všechny přátele tance a dobré zábavy srdečně zvou hasiči ze Stráže pod Ralskem.
vyvěšeno od 8.2.2017Zobrazit celé...

Maškarní bál pro děti s Honzou Popletou

Aktuality
[jpg:438.8 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Hornický ples 11. 2. 2017

Aktuality
[pdf:826 kB][PDF] 826 kB
Pořadatelem je Hornicko-historický spolek pod Ralskem. Vstupné činí 250 Kč.
vyvěšeno od 11.1.2017Zobrazit celé...

Chanson aneb poezie všedních dnů

Aktuality
[jpg:353.6 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Odpolední kurzy lyžování a snowboardingu pro děti. Termín 6. 2. 2017 až 10. 2. 2017

Aktuality
[doc:28.5 kB][DOC] 28.5 kB
vyvěšeno od 2.2.2017Zobrazit celé...

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce

Aktuality
[pdf:152.1 kB][PDF] 152.1 kB
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 01.06.2015 do 31.08.2016 bylo ve městě Stráž pod Ralskem, v rámci projektu podpořeno 16 pracovních míst na VPP částkou 1.727.295,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, ve vyšším věku, popř. osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí rozpočtu města.
vyvěšeno od 13.12.2016Zobrazit celé...

Změny jízdních řádů od 11. prosince 2016

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
Vážení občané, upozorňujeme na změnu jízdních řádů autobusových linek, platných od neděle 11.prosince 2016. (U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.) Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html (na vyžádání mohu zaslat jízdní řády napřímo).
vyvěšeno od 5.12.2016Zobrazit celé...

Dotace z Libereckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

Aktuality
[png:8.1 kB]
U JSDHO Stráž pod Ralskem je potřeba udržovat stav materiálového vybavení na vysoké úrovni a v dobrém stavu. Přestože se členové jednotky vzorně starají o svěřený majetek, je nutná i obnova. Letos požádali město o pořízení tří kusů kompletních hasičských obleků. Město se obrátilo na Liberecký kraj s žádostí o dotaci. Zastupitelstvo Libereckého kraje odsouhlasilo dotaci ve výši 48,00 % (43 000 Kč.) a město Stráž p. R. doložilo 52,00% (45 000Kč). Díky povedené spolupráci byly pořízeny tři kusy hasičských obleků v hodnotě 88 000Kč.
vyvěšeno od 29.11.2016Zobrazit celé...

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Aktuality
[jpg:4.5 kB]
Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 Na základě změny školského zákona došlo k posunutí termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základní školy. Nově se zápis do prvního ročníku bude konat v měsíci dubnu daného školního roku. V ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, p. o. bude zápis 25. 4. a 27. 4. 2017. Důležité! V případě, že zákonný zástupce bude žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, musí současně se žádostí o odklad předložit ředitelce školy doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitelka školy Mgr. Bedřiška Rychtaříková
vyvěšeno od 29.11.2016Zobrazit celé...

Oznámení o uzavření Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Aktuality
[png:41 kB]
Dne 30. 11. 2016 bude z technických důvodu (přerušení dodávky elektřiny) uzavřen do 11.00 hodin Městský úřad ve Stráži pod Ralskem. Děkujeme za pochopení
vyvěšeno od 28.11.2016Zobrazit celé...

Mikulášská návštěva Stráž pod Ralskem

Aktuality
[jpg:15.5 kB]
Mikulášská návštěva Stráž pod Ralskem. Nezapomeňte na své ratolesti a včas jim objednejte návštěvu Mikuláše, čerta a anděla. TEL: 732381762
vyvěšeno od 18.11.2016Zobrazit celé...

Vánoční dílna pro děti i dospělé

Aktuality
[jpg:5 kB]
VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ Kreativní tvoření vánočních dekorací, malá tržnice rukodělných výrobků 10.12.2016, od 10.00 do 12.00 hod. - velký sál KD U Jezera Vstupné: 30,-Kč a občerstvení pod vánočním stromkem zajištěno
vyvěšeno od 15.11.2016Zobrazit celé...

Vánoční seniorské odpoledně

Aktuality
[jpg:5 kB]
Vánoční seniorské odpoledne vystoupí děti ze ZŠ a ZUŠ Stráž pod Ralskem k tanci a poslechu zahraje Rudolf Globočník malé občerstvení a vstup pro seniory zdarma 8.12.2016 od 16.00 do 20.00 hod foyer KD U Jezera
vyvěšeno od 15.11.2016Zobrazit celé...

VELKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S HONZOU POPLETOU

Aktuality
[jpg:5 kB]
Veselá předvánoční show plná písniček a soutěží, přijde za námi Mikuláš, čerti a anděl. Dne 5. 12. 2016 od 17:00 - 19:00 hodin, velký sál KD U Jezera, vstupné 30,- Kč/rodinné vstupné 90,- Kč (2 děti + 2 dospělí)
vyvěšeno od 15.11.2016Zobrazit celé...

Prodej kuřic

Aktuality
[doc:416.5 kB][DOC] 416.5 kB
vyvěšeno od 25.10.2016Zobrazit celé...

Nabídka pomoci od Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s.

Aktuality
[png:4.6 kB]
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s. nabízí pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku. Kontaktní pracovní: Bc. Kateřina Némethová, tel: 730 871 381, na adrese Městský úřad Stráž pod Ralskem 3. patro, dv. č. 1. V II. pololetí roku 2016 ve dnech 6.10., 3.11., 1.12., vždy od 8:30 do 10:30 hodin. Odborné sociální poradenství, osobní asistence, odlehčovací služba, půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej baterií do sluchadel.
vyvěšeno od 6.10.2016Zobrazit celé...

PANDA SPORT zve na představení - Hvězdné manýry

Aktuality
[jpg:5 kB]
Hvězdné manýry - bláznivá fraška v podání DS Háta Praha, 15. listopadu 2016 od 19:00 hodin, kinosál KD U Jezera, vstupné 300,- Kč, přístavky 260,- Kč.
vyvěšeno od 6.10.2016Zobrazit celé...

Částečná uzavírka na cyklostezce

Aktuality
[jpg:8.9 kB]
Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že v období od 14. 9. 2016 do 30. 11. 2016 bude provedena uzavírka provozu (částečná) na pozemní komunikaci - veřejně přístupné účelové komunikaci (VÚK) na p. p. č. 1283/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem v úseku od křižovatky ulic Luční a Fibichova po mostek přes obtokový kanál na p. p. č. 1283/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem, za účelem zřízení manipulačního prostoru pro výstavbu komunikace pro lokalitu rodinných domů podél cyklostezky „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“ v obci Stráž pod Ralskem.
vyvěšeno od 14.9.2016Zobrazit celé...

SOUTĚŽ na sběrném dvoře

Aktuality
[jpg:2.6 kB]
Vysloužilá drobná elektrozařízení zanesete na sběrný dvůr. Aby elektrozařízení mohla být započítána do soutěže a recyklována, je nutné odevzdávat je na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu! Obsluha sběrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotřebičů razítky na leták, který je k dispozici u obsluhy sběrného dvora. Počet elektrospotřebičů je shodný s počtem udělených razítek. Pokud máte k dispozici více elektrospotřebičů je možné si vyzvednout další leták (neomezené množství). Razítka získáte za veškerou spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.). Na leták s pěti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní údaje a pošlete na PMH s.r.o., P.O.BOX č. 76, 460 03 Liberec 3. Letáky, které nebudou obsahovat všechna razítka, kontaktní údaje nebo budou nečitelně vyplněné, nebudou zahrnuty do slosování o ceny. Ukončení soutěže je 15. 10. 2016. Slosování o ceny proběhne 15. 11. 2016 za přítomnosti notáře a zástupců ustanovené komise. O výhře budete vyrozuměni telefonicky na uvedeném telefonním čísle i e-mailem. Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které proběhne na krajském úřadě vašeho kraje. Výhru je možno vyzvednout pouze osobně. Seznam výherců bude uveden i na stránkách www.asekol.cz. Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.asekol.cz.
vyvěšeno od 9.9.2016Zobrazit celé...

PANDA SPORT zahajuje Plavání dětí s rodiči

Aktuality
[jpg:9.5 kB]
Proč plavat právě u nás: Plavání je jedna z vhodných pohybových aktivit, která napomáhá dítěti v harmonickém procesu růstu a vývoje, stimuluje tělesný, pohybový, psychický i sociální rozvoj dítěte. Dětským plaváním je myšlena především činnost ve vodě spojená s hrou. Plavání je nejen vhodnou pohybovou aktivitou pro děti, ale i příjemnou součástí společenského trávení volného času rodičů a dětí už od kojeneckého věku. Naše kurzy plavání probíhají nenásilným způsobem formou her, říkanek, básniček a písniček. Cílem jsou zdravé a dobře prospívající děti a spokojení rodiče. Během kurzů se děti naučí orientaci nad i pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i na bříšku, potápění, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu a hlavně se naučí cítit se ve vodě bezpečně a přitom z ní mít respekt. Školení instruktoři děti respektují jako osobnost a nenutí děti dělat něco co se jim nelíbí. Vše se řeší domluvou a nikam se nespěchá.
vyvěšeno od 8.9.2016Zobrazit celé...

Uzavírka v Rynolticích - omezení v autobusové dopravě

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
Na pondělí 5.9. je plánována úplná uzavírka silnice III/27244 v Rynolticích (ohledně tohoto termínu dosud vycházím z opakovaných informací stavby; zatím stále není potvrzen OD Magistrátu města Liberce). Z toho důvodu dojde k přerušení provozu pravidelné linkové autobusové dopravy v úseku Rynoltice - Janovice v Podj. a opačně. Pro jednotlivé spoje bude platit následující opatření: Linka 273 Stráž p.Ralskem - Dubnice - Rynoltice - Jablonné v Podj. - Ranní spoj č.1 (odjezd v 5:30 ze Stráže p.Ralskem) pojede ve své trase do Janovic, kde zastaví již na křižovatce silnic od Žibřidic a od Dubnice (https://mapy.cz/s/11ysR ), tzn. nezajede až do stálé zastávky. Poté bude pokračovat po objízdné trase přes Dubnici a Valdov (bez zastavení) do Jablonného,ul. Zdislavy z Lemberka. Dále bude pokračovat bez zastavení do Rynoltic a zpět do Jablonného; v úseku Rynoltice - Jablonné pojede asi o 12 - 15 minut později oproti pravidelnému jízdnímu řádu. - Ranní spoj č.5 (odjezd v 6:35 ze Stráže p.Ralskem) pojede ve své trase (přes Žibřidice) do Janovic, dále obdobně jako spoj 1 přes Valdov do Jablonného, zastávka v ul. Zdislavy z Lemberka, kde jízdu ukončí. Cestující do a z Rynoltic použijí spoje linky 440 Česká Kamenice - Nový Bor - Liberec (spoj č.9 s odjezdem v 7:13 ze zastávky Jablonné v Podj.,Zdislavy z Lemberka směr Liberec, resp. spoj č.2 s odjezdem v 6:55 ze zastávky Rynoltice,Jednota, případně spoj č.32 s odjezdem v 7:35 ze zastávky Rynoltice,Jednota směr Nový Bor). Odpolední spoj č.2 (odjezd v 15:55 z Jablonného, žel.st.) pojede přes zastávku v ul. Zdislavy z Lemberka, poté se otočí u školy a pojede zpět po objízdné trase přes Valdov a Dubnici (bez zastavení) do Janovic na křižovatku a dále po své trase. Cestující z Jablonného do Rynoltic použijí spoje linky 440 Česká Kamenice - Nový Bor - Liberec (spoj č.39 s odjezdem v 15:50 ze zastávky Jablonné v Podj.,Zdislavy z Lemberka směr Liberec, resp. spoj č. 38 s odjezdem v 15:40 ze zastávky Rynoltice,Jednota směr Nový Bor). Linka 275 Hrádek nad Nisou - Rynoltice - Jablonné v Podj. - Stráž p.Ralskem - Odpolední spoj č.11 (odjezd v 12:50 z Hrádku n.Nisou) pojede z Rynoltic (zastávky Jednota, tj. na hlavní silnici) po objízdné trase přes Jablonné a Valdov; k zajížďce do Janovic dojde (s ohledem na fakt, že do uvedeného spoje zde prakticky nikdy nikdo nenastupuje) pouze v případě, že v autobuse pojede nějaký cestující, který zde bude chtít vystupovat. V opačném případě se zajížďka do Janovic vynechá a spoj pojede rovnou do Žibřidic a poté do Stráže p.R. S ohledem na délku trvání (1 pracovní den) nebudou zveřejňovány výlukové jízdní řády.
vyvěšeno od 2.9.2016Zobrazit celé...

NOVINKY - PANDA SPORT

Aktuality
[jpg:5 kB]
Kulturní akce pořádané příspěvkovou organizace PANDA SPORT 23.září 2016 – pátek, 19.00 kinosál KD DS HAVLÍČEK – ZÁKUPY, komedie ŽENITBA Satirická komedie podle N.V.Gogola, ve které se hodně zpívá Vstupné: 60,-Kč 12.říjen - středa, 19.00 hod., kinosál KD Smyčcové trio INFLAGRANTI S DOPROVODNOU KAPELOU Slavné melodie z klasiky, rocku i popu v úpravách pro elektronické smyčce a kapelu. Jedinečná show a hudební zážitek. Vstupné: 350-Kč/přístavky 310,-Kč 5.listopad 2016 – sobota,15.00 hod.,kinosál KD ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – pohádka pro malé i velké Klasická pohádka plná písniček a tance v podání DS Vojan Český Dub Vstupné: 60,-Kč 15.listopadu 2016 - úterý, 19.00 hod., kinosál KD DS HÁTA PRAHA – HVĚZDNÉ MANÝRY Bláznivá fraška,která se odehrává v hotelu Palm Beach v roce 1942 Učinkují: L.Vaculík,M.Zounar,F.Tomsa, A.Gondíková,O.Želenská…a další Vstupné: 300,-Kč/přístavky 260,-Kč 5.prosince 2016 – pondělí, 17.00-19.00 hod., velký sál KD VELKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S HONZOU POPLETOU Veselá předvánoční show plná písniček a soutěží….přijde za námi Mikuláš, čerti a anděl Vstup: 30,-Kč /rodinné vstupné: 90,-Kč (2dospělí+2děti) 8.prosince 2016 – čtvrtek, 16.00-20.00 hod., foyer KD VÁNOČNÍ SENIORSKÉ ODPOLEDNE Vystoupí ZUŠ Stráž pod Ralskem a k tanci a poslechu zahraje Rudolf Globočník. Malé občerstvení zajištěno. Vstupné pro seniory: zdarma 10.prosince 2016 – sobota, 10.00-12.00 hod.,velký sál KD VÁNOČNÍ DÍLNA Tradiční vánoční tvoření, s občerstvením a malou prodejní tržnicí Vstupné: 30,-Kč
vyvěšeno od 22.7.2016Zobrazit celé...

Cyklotrasa Osečná, Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem

Aktuality
vyvěšeno od 11.7.2016Zobrazit celé...

uzavírka podjezdu v České Lípě,ul.Mánesova

Aktuality
[jpg:3.6 kB]
Vážení občané, informujeme, že dle sdělení dopravce ČSAD Česká Lípa dochází na základě požadavku zhotovitele rekonstrukce železniční stanice Česká Lípa k prodloužení platnosti níže popsaných opatření až do neděle 31.7. Z důvodu rekonstrukce železničních mostů v České Lípě – přemostění ulice Mánesova – a nemožnosti využití standardní objízdné trasy kvůli nízké průjezdné výšce pod sousedním mostem v ulici Dubická je nutné v období od pondělí 4.7. do pondělí 25.7.2016 (předpokládaný termín) přikročit v linkové autobusové dopravě u spojů vedených do/přes průmyslovou zónu v České Lípě-Dubici k následujícím opatřením: Většina spojů pojede objízdnou trasou přes lokalitu Obecní les (tzn. příjezd k podnikům Varta, Bombardier aj. bude z opačné strany). Vybrané spoje však z důvodu krátkých obratů a turnusové provázanosti s dalšími spoji budou muset být ukončeny na autobusovém nádraží, cestující do průmyslové zóny zde budou muset přestoupit na autobusy jiných linek, případně použít MHD. U některých spojů tím také dojde k posunu časové polohy o nejvýše 10 minut. Přehled všech dotčených spojů je uveden v tabulce v příloze. Výlukové jízdní řády by měly být nejpozději v pátek 1.7. k dispozici na www.idos.cz. Obdobná opatření se dále předpokládají ve dnech 10. a 11.8.2016; 14.9. – 17.9. a 10.10.2016 (o konkrétním řešení pro záříjový a říjnový termín ještě bude jednáno).
vyvěšeno od 25.7.2016Zobrazit celé...

NOMINACE – osobnost města Stráž pod Ralskem

Aktuality
vyvěšeno od 6.7.2016Zobrazit celé...

Zobrazit záznamy: starší, nebo



archiv