Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Titulní strana

Aktuality

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 9. 3. 2017 OD 8:30 DO 14:30 HODIN

Aktuality
vyvěšeno od 9.2.2017
čp. 250, 251, 252, 253, 254, 442, 458, 509

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne : 09.03.2017 od : 08:30 hod do : 14:30 hod. v lokalitě : Stráž pod Ralskem - část obce: Stráž pod Ralskem na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce : Stráž pod Ralskem Máchova 250, 251, 252, 253, 254, 442, 458, 509 Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.) Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce. S pozdravem www.cezdistribuce.cz ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860
[png:0.5 kB]
Všechny aktuality