Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Výlety do 25 km

Zámek Zákupy 

zamek_zakupy.jpg Původní renesanční zámek upravený ve stylu rokoka je spojen s chovem medvědů v zámeckém příkopu a také se stavbou Františka Ferdinanda d´Este v r. 1900 v místní kapli. Na zámku se nachází osobní výtah firmy Ringhofer z r. 1870. Zámek je také spojen s malířem J. Navrátilem, který zde po sobě zanechal největší kolekci nástěnného a nástropního malířství 19. století v českých zemích.Zámek Lemberk

Dnešní raně barokní zámek stojí na místě původně gotického hradu, který ve 40. letech 13. století založil Havel z významného severočeského rodu Markvarticů. Hrad sloužil k ochraně obchodní a vojenské stezky z Čech do Lužice. Markvarticové drželi hrad až do konce 14. století, poté byl ve vlastnictví Vartenberků. Za držení Vartenberků trpí hrad průtahy husitských vojsk, v roce 1427 byl dokonce husity dobit a zpustošen. lemberk.jpg V roce 1518 kupuje hrad Vilém z Illburka, za něhož tu pobýval i známý český kronikář Václav Hájek z Libočan. 16. století znamenalo pro lemberské panství období klidu a hospodářského rozvoje. Za Jindřicha Kurzpacha z Trachenberka byl původně gotický hrad přestavěn na renesanční zámek. Na počátku 17. století se stává vlastnictvím Pánů z Donína, za nichž tu kolem roku 1610 vznikl v hlavním renesančním paláci kazetový strop s 77 výjevy Ezopových bajek. Po bitvě na Bílé hoře byl Donínům majetek zkonfiskován a zámek získává císařský generál a vévoda frýdlantský Albrecht z Valdštejna. Na Lemberku však příliš nepobýval a propůjčoval ho jako léno svým důstojníkům. Po Valdštejnově zavraždění v roce 1634 získal jeden z jeho důstojníků Jan Rudolf Breda zámek natrvalo. Bredové chtěli ze zámku vytvořit své reprezentativní sídlo a podle návrhů italského stavitele Nicolase Sebregondiho přestavěli zámek do dnešní barokní podoby. Přistavěli severní a východní křídlo, zámek byl opevněn hrotitými bastiony a hlavní dominantou se stala věž s cibulovou bání a sloupkovým ochozem. Interiéry byly vybaveny bohatým štukem a této doby pochází také tzv Zdislavina světnička připomínající manželku zakladatele hradu sv. Zdislavu z Lemberka. V roce 1726 kupují panství Gallasové, později Clam-Gallasové. Ti však pobývali většinu svého času v Praze nebo na Frýdlantě, na Lemberku již žádné stavební úpravy neprováděli a tak zámku zůstala jeho raně barokní podoba. Posledmí šlechtickou majitelkou byla princezna Gabriela Auesperková (rozená Clam-Gallasová), které byl v roce 1945 zámek zestátněn.


Skalní hrad Sloup

hrad sloup.jpg Skalní hrad a poustevna Sloup je pískovcový suk, osamoceně čnící v krajině do výšky přesahující 30m. Vrcholová plošina je 100m dlouhá a 60m široká. Historie osídlování sahá do hluboké minulosti, podle archeologických průzkumů byly nalezeny stopy po obyvatelích až z období 2000 let před naším letopočtem. V průběhu osídlování byly při vrcholu skály vytesány nevelké prostory, které byly postupně rozšiřovány a důmyslně propojeny s vnitřními prostory z pozdějšího období. Asi nerozsáhlejší je kostel z roku 1693, z nějž je na povrchu vidět jen věžička. Při obvodu skály jsou v několika úrovních chodníky a schodiště, která všechny prostory propojují.


Kryštofovo Údolí

Kryštofovo Údolí - obec založená v letech 1518-1528. Byly zde doly na stříbrnou rudu. Nachází se zde dřevěný kostel sv.Kryštofa kaple a dva kamenné viadukty - technická památka. Vzdálenost od Stráž pod Ralskem 15km.

krystofovo_udoli_1.jpg krystofovo_udoli_2.jpg