Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Výlety do 50 km

Ještěd

Hotel a televizní vysílač na vrcholu Ještědu je pozoruhodná stavba ve tvaru rotačního hyperboloidu, která je jedním ze symbolů libereckého kraje. Stavba byla realizována v 60-tých letech 20. století, jejím architektem byl Karel Hubáček, který za ní získal prestižní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Dne 29. září 2005 byla budova usnesením vlády č. 422/2005 zařazena mezi národní kulturní památky České republiky (účinnosti nabylo 1. ledna 2006), což by mělo zvýšit její šance na zařazení do seznamu světového dědictví UNESCO.

jested-1.jpg jested-2.jpg

Bezděz

Hrad Bezděz Hrad byl založen v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. Na vrcholu neovulkanického kužele v nadmořské výšce 604m, na severním svahu je puklinová ledová jeskyně. V roce 1993 byl vrch připojen k přírodní rezervaci Malý Bezděz. Hrad byl dokončen Václavem II., který zde byl vězněn jako dítě. Roku 1402 zde obležen a zajat králem Zikmundem markrabí Prokop. Hrad získal roku 1409 Jan z Michalovic. Další majitelé např. Jan Smiřický, Jan z Janovic (rozvoj krále) aj. V roce 1621 byl dobyt Bavory, posléze jej získal Albrecht z Valdštejna, který zahájil přestavbu (bastiony). Od roku 1627 klášter, v roce 1642 obsazen Švédy, kteří opevnili sedlo,ale hrad posléze vypálili.Od roku 1662 úpravy kláštera a v roce 1686 budována křížová cesta.Roku 1666 byla na hrad přivezena kopie monserratské Madony, začátek velkolepých poutí. Roku 1778 byl drancován Prusy a roku 1785 klášter zrušen.Roku 1788 byl opět obsazen Prusy a nastal jeho úpadek. V letech 1833 až 35 navštívil hrad šestkrát K.H.Mácha. V roce 1844 byla opravena místnost ve věži.Táboru lidu dne 12,6,1868 se zúčastnilo přes 10 tisíc návštěvníků.Od roku 1930 hrad Patří KČT a je zde umístěna Máchova deska. V posledních letech byly provedeny nákladné opravy.


Panská skála

Panská skála Panská skála je nejznámější geologickou rezervací u nás. Nachází se u Práchně, obce nedaleko Kamenického Šenova. Jde o čedičový vrch tyčící se v nadmořské výšce 597 m. Tento unikátní útvar svým tvarem připomíná píšťaly varhan. Na tomto místě se točily záběry známé české pohádky Pyšná princezna.