Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Sbor pro občanské záležitosti

Jmenování usnesením RMě č. R/295/2014 ze dne 24. listopadu 2014

Předsedkyně: Marie Stützová

Členové:
  • Michaela Měchurová
  • Anna Blažíčková
  • Ivana Kučírková
  • Marcela Mlatečková
  • Alena Fenclová
  • Mgr. Jana Kallistová
  • Mgr. Ludmila Křesťanová
  • Jana Šulcová