Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Finanční výbor

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.

Finanční výbor
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Předsedkyně: Bc. Věra Reslová

Členové:

  • Iveta Večerníková
  • Ing. Jan Malec
  • Luděk Loužecký

Dokumenty (zápisy, protokoly)

Jednací řád finančního výboru

Finanční výbor - dokumenty 2006
Finanční výbor - dokumenty 2007
Finanční výbor - dokumenty 2008
Finanční výbor - dokumenty 2009
Finanční výbor - dokumenty 2010
Finanční výbor - dokumenty 2011
Finanční výbor - dokumenty 2012
Finanční výbor - dokumenty 2013
Finanční výbor - dokumenty 2014
Finanční výbor - dokumenty 2015
Finanční výbor - dokumenty 2016