Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.

Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


Předsedkyně: Ing. Jitka Urbánková

Členové:

  • Karel Huml
  • Ivana Jablonovská
  • Jan Janatka
  • Ing. Pavel Rychrařík

Dokumenty (protokoly, zápisy)

Kontrolní výbor 2007
Kontrolní výbor 2008
Kontrolní výbor 2009
Kontrolní výbor 2010
Kontrolní výbor 2011
Kontrolní výbor 2012
Kontrolní výbor 2013
Kontrolní výbor 2014
Kontrolní výbor 2015
Kontrolní výbor 2016