Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)


Jednotka je metodicky řízená místostarostou města. Je založena na základě dobrovolné činnosti příslušníků sboru.

Základní úkoly jednotky SDH:

- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků;
- provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech;
- podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje

Tatra815.jpg Při zásahové činnosti spolupracuje jednotka SDH s Policií ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (Zákon o požární ochraně, Zákon o integrovaném záchranném systému,  OZV 1/2013 - požární řád ).

Jednotka SDH vykonává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K zajištění akceschopnosti provádí Jednotka SDH pravidelnou odbornou přípravu svých členů.
Základní úkoly plní Jednotka SDH v územním obvodu města. V územních obvodech jiných obcí plní tyto úkoly v souladu s požárním poplachovým plánem Libereckého kraje a pokyny operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Činnost Jednotky SDH je po materiální a finanční stránce zabezpečována městem.

Velitel jednotky SDH: Pavel Vnouček,  mobil: 606 314 413

Mnoho dalších informací, aktualit a fotografií je k vidění na neoficiálních stránkách SDH.

SDH doporučuje prostudovat tyto dokumenty:
Právní úprava k vypalování porostů
Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

Poloha zbrojnice je zakroužkována na mapě:

MapaHasici.jpg