Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Odbor správy majetku a rozvoje města

Mgr. Oldřich Němec
Vedoucí odboru
487 829 985
602 932 299
Karel Navrátil
Vedoucí oddělení technické správy města
487 829 988
606 129 893
Michaela Bjalončiková
Referent odboru
487 829 916
Strachová Hana
Vedoucí oddělení správy majetku
487 829 987
723 641 889

Krejčová Magdalena
Referent oddělení
487 822 200
602 183 398
  

 

Formuláře ke stažení zde: Formuláře a vzory

Informace o sběrném dvoře


Otevírací doba: ÚT, ČT, SO 10:00 - 18:00


Telefon na sběrný dvůr: 722 072 517

Níže popsaný odpad mohou na sběrný dvůr zdarma odložit občané s trvalým pobytem ve Stráži pod Ralskem, prokáží - li se občanským průkazem.

přehled druhů odpadů, které je možno předat na sběrném dvoře:

znečištěné plastové, kovové a skleněné obaly, filtrační materiály, pneumatiky, olejové filtry, brzdové kapaliny, převodové a motorové oleje, sklo, oděvy, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, vyřazená zařízení obsahující chlorfluorovodíky, barvy, lepidla, pryskyřice, akumulátory, baterie, plasty, kovy, objemný odpad - nábytek, koberce atd.

 

Pravidla pro poskytování služeb technickou správou města Stráž pod Ralskem občanům města

Ceník poskytovaných služeb města Stráž pod Ralskem