Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Odbor všeobecné vnitřní správy

Pošvová Eva, Bc. 
vedoucí odboru
487 829 915
724 994 587
Ehlová Petra
referent odboru - matrika
487 829 984
Věchtová Šárka
referent odboru
487 829 986
725 050 203


podatelna

487 829 911


Oddělení evidence obyvatel a matriky
Žádost o zprostředkování kontaktu
Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství
Dotazník k uzavření manželství.doc
Plná moc.doc
Svatební obřady

Žádosti na úseku matriční agendy