Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Finanční arbitr

  • možnost bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem
  • bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele)
  • hlavním posláním je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi

Více informací na stránkách www.financniarbitr.cz