Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Titulní strana

Aktuality

...začínající v rozmezí
Od
Do

Kino Stráž pod Ralskem - Anděl páně 2

Aktuality
[jpg:1132.1 kB]
vyvěšeno od 15.3.2017Zobrazit celé...

Velikonoční dílna 8. 4. 2017

Aktuality
[jpg:285.6 kB]
vyvěšeno od 15.3.2017Zobrazit celé...

Divadlo Artur Praha - Svaté neřesti

Aktuality
[jpg:207 kB]
vyvěšeno od 15.3.2017Zobrazit celé...

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Aktuality
[doc:83 kB][DOC] 83 kB
vyvěšeno od 1.3.2017Zobrazit celé...

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSA

Aktuality
[jpg:9 kB]
UPOZORNĚNÍ SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ Správce místního poplatku upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, že poplatek za rok 2017 je splatný nejpozději do 31. 3. 2017. Dlužníkům bude poplatek vyměřen hromadným předpisným seznamem. V praxi to znamená, že již nebudou zasílány platební výměry do vlastních rukou. Po nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu přistoupí správce poplatku bezodkladně k daňové exekuci. Více informací o daňovém účtu sdělí: Michaela Měchurová (č. dveří 13) Pavlína Pelcová (č. dveří 5) referentka finančního odboru ...
vyvěšeno od 15.2.2017Zobrazit celé...

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 30.3.2017 OD 7:30 DO 15:30 HODIN

Aktuality
[png:0.5 kB]
čp. 191, Luční, Stráž pod Ralskem
vyvěšeno od 27.2.2017Zobrazit celé...

Změny jízdních řádů

Aktuality
[docx:48 kB][DOCX] 48 kB
vyvěšeno od 1.3.2017Zobrazit celé...

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU DNE 30. 3. 2017

Aktuality
[png:437.1 kB]
vyvěšeno od 22.3.2017Zobrazit celé...

ples města

Aktuality
[jpg:1460.1 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce

Aktuality
[pdf:152.1 kB][PDF] 152.1 kB
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 01.06.2015 do 31.08.2016 bylo ve městě Stráž pod Ralskem, v rámci projektu podpořeno 16 pracovních míst na VPP částkou 1.727.295,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, ve vyšším věku, popř. osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí rozpočtu města.
vyvěšeno od 13.12.2016Zobrazit celé...

Změny jízdních řádů od 11. prosince 2016

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
Vážení občané, upozorňujeme na změnu jízdních řádů autobusových linek, platných od neděle 11.prosince 2016. (U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.) Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html (na vyžádání mohu zaslat jízdní řády napřímo).
vyvěšeno od 5.12.2016Zobrazit celé...

Dotace z Libereckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

Aktuality
[png:8.1 kB]
U JSDHO Stráž pod Ralskem je potřeba udržovat stav materiálového vybavení na vysoké úrovni a v dobrém stavu. Přestože se členové jednotky vzorně starají o svěřený majetek, je nutná i obnova. Letos požádali město o pořízení tří kusů kompletních hasičských obleků. Město se obrátilo na Liberecký kraj s žádostí o dotaci. Zastupitelstvo Libereckého kraje odsouhlasilo dotaci ve výši 48,00 % (43 000 Kč.) a město Stráž p. R. doložilo 52,00% (45 000Kč). Díky povedené spolupráci byly pořízeny tři kusy hasičských obleků v hodnotě 88 000Kč.
vyvěšeno od 29.11.2016Zobrazit celé...

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Aktuality
[jpg:4.5 kB]
Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 Na základě změny školského zákona došlo k posunutí termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základní školy. Nově se zápis do prvního ročníku bude konat v měsíci dubnu daného školního roku. V ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, p. o. bude zápis 25. 4. a 27. 4. 2017. Důležité! V případě, že zákonný zástupce bude žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, musí současně se žádostí o odklad předložit ředitelce školy doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitelka školy Mgr. Bedřiška Rychtaříková
vyvěšeno od 29.11.2016Zobrazit celé...

Nabídka pomoci od Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s.

Aktuality
[png:4.6 kB]
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s. nabízí pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům od 3 let věku. Kontaktní pracovní: Bc. Kateřina Némethová, tel: 730 871 381, na adrese Městský úřad Stráž pod Ralskem 3. patro, dv. č. 1. V II. pololetí roku 2016 ve dnech 6.10., 3.11., 1.12., vždy od 8:30 do 10:30 hodin. Odborné sociální poradenství, osobní asistence, odlehčovací služba, půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej baterií do sluchadel.
vyvěšeno od 6.10.2016Zobrazit celé...

Částečná uzavírka na cyklostezce

Aktuality
[jpg:8.9 kB]
Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že v období od 14. 9. 2016 do 30. 11. 2016 bude provedena uzavírka provozu (částečná) na pozemní komunikaci - veřejně přístupné účelové komunikaci (VÚK) na p. p. č. 1283/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem v úseku od křižovatky ulic Luční a Fibichova po mostek přes obtokový kanál na p. p. č. 1283/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem, za účelem zřízení manipulačního prostoru pro výstavbu komunikace pro lokalitu rodinných domů podél cyklostezky „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“ v obci Stráž pod Ralskem.
vyvěšeno od 14.9.2016Zobrazit celé...

SOUTĚŽ na sběrném dvoře

Aktuality
[jpg:2.6 kB]
Vysloužilá drobná elektrozařízení zanesete na sběrný dvůr. Aby elektrozařízení mohla být započítána do soutěže a recyklována, je nutné odevzdávat je na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu! Obsluha sběrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotřebičů razítky na leták, který je k dispozici u obsluhy sběrného dvora. Počet elektrospotřebičů je shodný s počtem udělených razítek. Pokud máte k dispozici více elektrospotřebičů je možné si vyzvednout další leták (neomezené množství). Razítka získáte za veškerou spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.). Na leták s pěti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní údaje a pošlete na PMH s.r.o., P.O.BOX č. 76, 460 03 Liberec 3. Letáky, které nebudou obsahovat všechna razítka, kontaktní údaje nebo budou nečitelně vyplněné, nebudou zahrnuty do slosování o ceny. Ukončení soutěže je 15. 10. 2016. Slosování o ceny proběhne 15. 11. 2016 za přítomnosti notáře a zástupců ustanovené komise. O výhře budete vyrozuměni telefonicky na uvedeném telefonním čísle i e-mailem. Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které proběhne na krajském úřadě vašeho kraje. Výhru je možno vyzvednout pouze osobně. Seznam výherců bude uveden i na stránkách www.asekol.cz. Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.asekol.cz.
vyvěšeno od 9.9.2016Zobrazit celé...

PANDA SPORT zahajuje Plavání dětí s rodiči

Aktuality
[jpg:9.5 kB]
Proč plavat právě u nás: Plavání je jedna z vhodných pohybových aktivit, která napomáhá dítěti v harmonickém procesu růstu a vývoje, stimuluje tělesný, pohybový, psychický i sociální rozvoj dítěte. Dětským plaváním je myšlena především činnost ve vodě spojená s hrou. Plavání je nejen vhodnou pohybovou aktivitou pro děti, ale i příjemnou součástí společenského trávení volného času rodičů a dětí už od kojeneckého věku. Naše kurzy plavání probíhají nenásilným způsobem formou her, říkanek, básniček a písniček. Cílem jsou zdravé a dobře prospívající děti a spokojení rodiče. Během kurzů se děti naučí orientaci nad i pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i na bříšku, potápění, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu a hlavně se naučí cítit se ve vodě bezpečně a přitom z ní mít respekt. Školení instruktoři děti respektují jako osobnost a nenutí děti dělat něco co se jim nelíbí. Vše se řeší domluvou a nikam se nespěchá.
vyvěšeno od 8.9.2016Zobrazit celé...

Uzavírka v Rynolticích - omezení v autobusové dopravě

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
Na pondělí 5.9. je plánována úplná uzavírka silnice III/27244 v Rynolticích (ohledně tohoto termínu dosud vycházím z opakovaných informací stavby; zatím stále není potvrzen OD Magistrátu města Liberce). Z toho důvodu dojde k přerušení provozu pravidelné linkové autobusové dopravy v úseku Rynoltice - Janovice v Podj. a opačně. Pro jednotlivé spoje bude platit následující opatření: Linka 273 Stráž p.Ralskem - Dubnice - Rynoltice - Jablonné v Podj. - Ranní spoj č.1 (odjezd v 5:30 ze Stráže p.Ralskem) pojede ve své trase do Janovic, kde zastaví již na křižovatce silnic od Žibřidic a od Dubnice (https://mapy.cz/s/11ysR ), tzn. nezajede až do stálé zastávky. Poté bude pokračovat po objízdné trase přes Dubnici a Valdov (bez zastavení) do Jablonného,ul. Zdislavy z Lemberka. Dále bude pokračovat bez zastavení do Rynoltic a zpět do Jablonného; v úseku Rynoltice - Jablonné pojede asi o 12 - 15 minut později oproti pravidelnému jízdnímu řádu. - Ranní spoj č.5 (odjezd v 6:35 ze Stráže p.Ralskem) pojede ve své trase (přes Žibřidice) do Janovic, dále obdobně jako spoj 1 přes Valdov do Jablonného, zastávka v ul. Zdislavy z Lemberka, kde jízdu ukončí. Cestující do a z Rynoltic použijí spoje linky 440 Česká Kamenice - Nový Bor - Liberec (spoj č.9 s odjezdem v 7:13 ze zastávky Jablonné v Podj.,Zdislavy z Lemberka směr Liberec, resp. spoj č.2 s odjezdem v 6:55 ze zastávky Rynoltice,Jednota, případně spoj č.32 s odjezdem v 7:35 ze zastávky Rynoltice,Jednota směr Nový Bor). Odpolední spoj č.2 (odjezd v 15:55 z Jablonného, žel.st.) pojede přes zastávku v ul. Zdislavy z Lemberka, poté se otočí u školy a pojede zpět po objízdné trase přes Valdov a Dubnici (bez zastavení) do Janovic na křižovatku a dále po své trase. Cestující z Jablonného do Rynoltic použijí spoje linky 440 Česká Kamenice - Nový Bor - Liberec (spoj č.39 s odjezdem v 15:50 ze zastávky Jablonné v Podj.,Zdislavy z Lemberka směr Liberec, resp. spoj č. 38 s odjezdem v 15:40 ze zastávky Rynoltice,Jednota směr Nový Bor). Linka 275 Hrádek nad Nisou - Rynoltice - Jablonné v Podj. - Stráž p.Ralskem - Odpolední spoj č.11 (odjezd v 12:50 z Hrádku n.Nisou) pojede z Rynoltic (zastávky Jednota, tj. na hlavní silnici) po objízdné trase přes Jablonné a Valdov; k zajížďce do Janovic dojde (s ohledem na fakt, že do uvedeného spoje zde prakticky nikdy nikdo nenastupuje) pouze v případě, že v autobuse pojede nějaký cestující, který zde bude chtít vystupovat. V opačném případě se zajížďka do Janovic vynechá a spoj pojede rovnou do Žibřidic a poté do Stráže p.R. S ohledem na délku trvání (1 pracovní den) nebudou zveřejňovány výlukové jízdní řády.
vyvěšeno od 2.9.2016Zobrazit celé...

NOVINKY - PANDA SPORT

Aktuality
[jpg:5 kB]
Kulturní akce pořádané příspěvkovou organizace PANDA SPORT 23.září 2016 – pátek, 19.00 kinosál KD DS HAVLÍČEK – ZÁKUPY, komedie ŽENITBA Satirická komedie podle N.V.Gogola, ve které se hodně zpívá Vstupné: 60,-Kč 12.říjen - středa, 19.00 hod., kinosál KD Smyčcové trio INFLAGRANTI S DOPROVODNOU KAPELOU Slavné melodie z klasiky, rocku i popu v úpravách pro elektronické smyčce a kapelu. Jedinečná show a hudební zážitek. Vstupné: 350-Kč/přístavky 310,-Kč 5.listopad 2016 – sobota,15.00 hod.,kinosál KD ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – pohádka pro malé i velké Klasická pohádka plná písniček a tance v podání DS Vojan Český Dub Vstupné: 60,-Kč 15.listopadu 2016 - úterý, 19.00 hod., kinosál KD DS HÁTA PRAHA – HVĚZDNÉ MANÝRY Bláznivá fraška,která se odehrává v hotelu Palm Beach v roce 1942 Učinkují: L.Vaculík,M.Zounar,F.Tomsa, A.Gondíková,O.Želenská…a další Vstupné: 300,-Kč/přístavky 260,-Kč 5.prosince 2016 – pondělí, 17.00-19.00 hod., velký sál KD VELKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S HONZOU POPLETOU Veselá předvánoční show plná písniček a soutěží….přijde za námi Mikuláš, čerti a anděl Vstup: 30,-Kč /rodinné vstupné: 90,-Kč (2dospělí+2děti) 8.prosince 2016 – čtvrtek, 16.00-20.00 hod., foyer KD VÁNOČNÍ SENIORSKÉ ODPOLEDNE Vystoupí ZUŠ Stráž pod Ralskem a k tanci a poslechu zahraje Rudolf Globočník. Malé občerstvení zajištěno. Vstupné pro seniory: zdarma 10.prosince 2016 – sobota, 10.00-12.00 hod.,velký sál KD VÁNOČNÍ DÍLNA Tradiční vánoční tvoření, s občerstvením a malou prodejní tržnicí Vstupné: 30,-Kč
vyvěšeno od 22.7.2016Zobrazit celé...

Cyklotrasa Osečná, Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem

Aktuality
vyvěšeno od 11.7.2016Zobrazit celé...

uzavírka podjezdu v České Lípě,ul.Mánesova

Aktuality
[jpg:3.6 kB]
Vážení občané, informujeme, že dle sdělení dopravce ČSAD Česká Lípa dochází na základě požadavku zhotovitele rekonstrukce železniční stanice Česká Lípa k prodloužení platnosti níže popsaných opatření až do neděle 31.7. Z důvodu rekonstrukce železničních mostů v České Lípě – přemostění ulice Mánesova – a nemožnosti využití standardní objízdné trasy kvůli nízké průjezdné výšce pod sousedním mostem v ulici Dubická je nutné v období od pondělí 4.7. do pondělí 25.7.2016 (předpokládaný termín) přikročit v linkové autobusové dopravě u spojů vedených do/přes průmyslovou zónu v České Lípě-Dubici k následujícím opatřením: Většina spojů pojede objízdnou trasou přes lokalitu Obecní les (tzn. příjezd k podnikům Varta, Bombardier aj. bude z opačné strany). Vybrané spoje však z důvodu krátkých obratů a turnusové provázanosti s dalšími spoji budou muset být ukončeny na autobusovém nádraží, cestující do průmyslové zóny zde budou muset přestoupit na autobusy jiných linek, případně použít MHD. U některých spojů tím také dojde k posunu časové polohy o nejvýše 10 minut. Přehled všech dotčených spojů je uveden v tabulce v příloze. Výlukové jízdní řády by měly být nejpozději v pátek 1.7. k dispozici na www.idos.cz. Obdobná opatření se dále předpokládají ve dnech 10. a 11.8.2016; 14.9. – 17.9. a 10.10.2016 (o konkrétním řešení pro záříjový a říjnový termín ještě bude jednáno).
vyvěšeno od 25.7.2016Zobrazit celé...

NOMINACE – osobnost města Stráž pod Ralskem

Aktuality
vyvěšeno od 6.7.2016Zobrazit celé...

Den otevřených dveří

Aktuality
[png:2.5 kB]
Apollo Metal, spol. s r. o. pořádá pro uchazeče o zaměstnání Den otevřených dveří. Jste srdečně zváni k prohlídce závodu spojené s představením firmy Kdy: sobota 2. 7. 2016 od 9:00 - 12:00 hod. Kde: Apollo Metal spol. s r. o., zinkovna a kovovýroba
vyvěšeno od 27.6.2016Zobrazit celé...

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY JŘ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2016/17

Aktuality
[jpg:13.9 kB]
Vážení občané, informujeme vás, že na níže uvedeném webu jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 11. prosince 2016 do 9. prosince 2017. http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 15. července 2016 na e-mail: otto.pospisil@korid.cz. Později zaslané připomínky nebude možné zohlednit v rámci přípravy JŘ od prosince tohoto roku. Informace o projednání připomínek budou jako obvykle předmětem koordinačních porad (předpoklad v září t.r.)
vyvěšeno od 22.6.2016Zobrazit celé...

Informace o uzavření pobočky České spořitelny

Aktuality
[jpg:8 kB]
Vážení občané,dovolujeme si Vás informovat o krátkodobém uzavření pobočky České spořitelny ve dnech 11. až 15.7. 2016. Nejbližší pobočky, které jsou klientům k dispozici: Mimoň, Mírová 126 Jablonné v Podještědí, Klášterní 45/1 Bez přerušení je možné využít služeb přímého bankovnictví Servis 24. Držitelé platebních karet České spořitelny mohou pro podání platebního příkazu využít také síť bankomatů. Pro informace mohou klienti volat informační linku České spořitelny: 800 207 207.
vyvěšeno od 22.6.2016Zobrazit celé...

Rekonstrukce místních komunikací

Aktuality
[png:8.7 kB]
Vážení občané, od 13. 6. 2016 začíná město realizovat opravu místních komunikací - výměnu kompletních povrchů v ulici Dubnická v úseku od mostu k pekárně, Revoluční v úseku od prodejny KiK ke kulturnímu domu, v ul. Máchova od kulturního domu ke křižovatce u Akademie Vězeňské služby ČR. Dále komunikace ul. Energetiůk a ul.Pionýrů, parkoviště u domů č. p. 268 Jižní a č. p. 306-308 Energetiků, oprava vjezdu k poště a propadu v ul. Mlýnská. Součástí jsou chodníky v ul. Energetiků, Revoluční od KiKu na náměstí, chodník od AB Diamo k č. p. 350 a přístupový chodník k autobusovému nádraží. Předpokládaný termín dokončení prací je 31. 7. 2016. V tomto termínu může být provoz po zmíněných komunikacích omezen zavedením kyvadlové dopravy řízené semafory či krátkodobými uzavírkami uvedených komunikací. Za případné omezení příjezdu a další problémy způsobené opravou komunikací se vám omlouváme.
vyvěšeno od 13.6.2016Zobrazit celé...

Vartenberské kulturní léto 2016

Aktuality
[png:51.6 kB]
Vážení občané dovolte nám pozvat vás na Vartenberské kulturní léto 2016, vstupenky na jednotlivá vystoupení je možné zakoupit v předprodeji na Informačním centrum Stráž pod Ralskem. Místem konání je nádvoří zámku Vartenberk 29. 7. 2016 SEBASTIAN 30. 7. 2016 ONE MAN SHOW TÁTA 12. 8. 2016 TĚLA + Veronika Sabová 13. 8. 2016 Olga Lounová
vyvěšeno od 13.6.2016Zobrazit celé...

Hejnické slavnosti

Aktuality
[jpg:82.4 kB]
Hejnice na Frýdlantsku Vás zvou dne 2. - 3. července 2016 na tradiční slavnosti v krásném prostředí podhůří Jizerských hor. Čeká Vás hudební festival, řemeslný jarmark v parčíku před kostelem, sobotní výpravný ohňostroj, lunapark, stánkový prodej, filmová představení, jízdy historickým autobusem. Na centrálním místě před bazilikou bude probíhat celodenní hudební program. Letošní heslo Hejnických slavností opět zní "Dnes za peníze, zítra zadarmo...."
vyvěšeno od 13.6.2016Zobrazit celé...

Sběr použitého ošacení a potřeb do domácnosti

Aktuality
[png:8.8 kB]
DIAKONIE Broumov, sociální družstvo ve spolupráci s městem Stráž pod Ralskem vyhlašuje uspořádání mimořádného sběru použitého ošacení a potřeb do domácnosti Seznam věcí, které můžete dát do sbírek • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, • látky (minimálně 1 m2 , prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) • domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici • hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří • obuv nepoškozená v párech (svázaných gumičkou) • kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti • menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční • knihy, časopisy (věci, které nebudou přebírány: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech 20. 6. 2016 – 21. 6. 2016 Pondělí 20. 6. 2016 9.00 - 11.00 14.00 – 17.00 Úterý 21. 6. 2016 9.00 –11.00 12.00 – 14.00 v objektu polikliniky ve Stráži pod Ralskem, ul. Revoluční č.p. 164, přízemí Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bližší informace na tel.: 487 829 915, 724 994 587 p. Pošvová
vyvěšeno od 10.6.2016Zobrazit celé...

Noc kostelů v Dubnici

Aktuality
[png:5.7 kB]
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V DUBNICI Program od 17:00 hodin do 19:00 hodin - otevření kostela pro veřejnost - výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ Dubnice - hudbení vystoupení dětí ze ZŠ Žibřidice - komentovaná prohlídka kostela s výkladem historie - k nahlédnutí stavebně historický průzkum zpracovaný v roce 2015 - výstava historických fotografií
vyvěšeno od 10.6.2016Zobrazit celé...

Změny jízdních řádů

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
Vážení občané, upozorňujeme, že s účinností od neděle 12. června 2016 dochází ke změnám jízdních řádů.
vyvěšeno od 8.6.2016Zobrazit celé...

Noc kostelů ve Stráži pod Ralskem

Aktuality
[jpg:5.9 kB]
Noc kostelů - 10. 6. 2016 Kostel sv. Zikmunda Stráž pod Ralskem Program: 18:00 - zahájení - Pěvecký sbor ZŠ a MŠ Lentilky Stráž pod Ralskem, 19:00 - promítání filmu o historii Stráže pod Ralskem (na faře) 20:00 - Koncert duchovní hudby Pěvecký sbor Canzonetta Osečná 21:00 - Komentovaná prohlídka kostela (historie), výstava liturgických předmětů 22:30 - Adorace, požehnání městu Po celý večer: Výstava prací amatérských malířů Stráže pod Ralskem
vyvěšeno od 30.5.2016Zobrazit celé...

Materiální sbírka pro opuštěné psy a kočky

Aktuality
[jpg:6.7 kB]
Žákovský parlament pořádá "Materiální sbírku pro opuštěné psy a kočky" V útulcích je stále plno koček a psů, kteří se tam ocitli opuštění, nechtění. Každý si zaslouží být šťastný a s plnou miskou je svět o něco lepší. S Vaší pomocí bychom rádi naplnili misky svěřenců v psích a kočičích útulcích. Čím můžete přispět, co sbíráme - konzervy pro psy a kočky - granule, pamlsky, kapsičky, piškoty - misky na krmení, pelíšky, vodítka, obojky dezinfekční a čistící prostředky na kotce, prostředky na odblešení, deky - a vše ostatní, co vás napadne a mohlo by pomoci. Sběrným místem materiální pomoci pro zvířátka je vestibul ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem. Termíny sbírky: - 24. 5. a 26. 5. od 14:00 hodin do 15:00 hodin - 31. 5. a 2. 6. od 14:00 hodin do 15:00 hodin - 7. 6. a 9. 6. od 14:00 hodin do 15:00 hodin - jiný termín po dohodě Tuto sbírku rozdělíme mezi útulky Libereckého kraje. Děkujeme
vyvěšeno od 26.5.2016Zobrazit celé...

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Aktuality
[jpg:6.6 kB]
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Viz přiložený dokument
vyvěšeno od 16.5.2016Zobrazit celé...

Putování za pohádkou

Aktuality
[jpg:8.7 kB]
Šešule, LAG Podralsko, Město Stráž pod Ralskem, PANDA SPORT, DVÚ Hamr na Jezeře, Hasiči a mnoho dalších pořádají dne 21. května 2016 Putování za pohádkou na motiv roku: Loupeživý rytíř. Start v 9:00 hodin až 10:00 hodin (Kulturní dům U Jezera) Trasa: cca 5 km, kromě čertů uvidítě čarodějnice, loupežníky, víly a mnoho dalších pohádkových bytostí. Startovné: 20,- Kč za to mnoho bonbónů, buřt a chleba, diplom. Těšíme se na vaši účast.
vyvěšeno od 16.5.2016Zobrazit celé...

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ

Aktuality
[jpg:13.1 kB]
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Stráž pod Ralskem, zve děti do 15 let na RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ dne 4.6.2016 na rybníku VELKÁ RAŠELINA prezentace od 7:00 hod. zahájení závodu od 8:00 hod. konec závodu v 11:00 hod. Povinná výbava: prut, podběrák, vyprošťovač háčků, vezírek nebo vědro Soutěží se: v lovu rybářskou udicí, dále v rybářské zručnosti, poznávání druhu ryb a v dalších disciplínách -HODNOTNÉ CENY- Účast a občerstvení závodníků je zdarma
vyvěšeno od 9.5.2016Zobrazit celé...

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DOSPĚLÍ

Aktuality
[jpg:7.6 kB]
Český rybářský svaz, z.s., MO Stráž pod Ralskem zve své členy i nečleny na RYBÁŘSKÉ ZÁVODY dne 28. 5. 2016 na rybníku VELKÁ RAŠELINA prezentace od 5:30 – 6:30 hod. startovné: pro členy a děti – 100 Kč pro nečleny – 200 Kč Občerstvení závodníků je zajištěno. Chytá se na 1 udici. Povinná výbava: prut, podběrák, vyprošťovač háčků, vezírek nebo vědro
vyvěšeno od 9.5.2016Zobrazit celé...

VARTENBERSKÉ SLAVNOSTI 2016 a SETKÁNÍ STRÁŽÍ

Aktuality
[jpg:22.5 kB]
Srdečně Vás zveme na každoroční slavnosti města, které se konají v sobotu 18.června 2016 na velké pláži u jezera Horka. Od 12.00 hodin je připraven bohatý program - řemesla a tržnice, doprovodné hry, dobový tábor a toulavá krčma, atrakce pro děti, vystoupení kejklíře, VELKÝ KOŇSKÝ TURNAJ a další. Ve 21.30 vypukne velká večerní šarvátka s loučemi, která bude zakončena ohňostrojem ve 22.00 hod. V rámci slavností proběhne také akce Setkání Stráží 2016 (setkání obcí a měst, které mají Stráž ve svém názvu). Letos je organizátorem město Stráž pod Ralskem. Od 20.00 je v KD na velkém sále připravena v rámci akce lidová zábava. K tanci a poslechu hraje kapela Septima. Vstupné na všechny programy a akce je ZDARMA. Těšíme se na Vaši návštěvu!!
vyvěšeno od 9.5.2016Zobrazit celé...

Jarní koncert

Aktuality
[png:3.1 kB]
Římsko-katolická církev a Biberova společnost pořádá "Jarní koncert" aneb na housle vážně a nevážně hraje František Lamač Kde: v Kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem Kdy: 12. května 2016 (čt) od 18:00 hodin vstupné dobrovolné
vyvěšeno od 4.5.2016Zobrazit celé...

Neziskovky v barvě duhy aneb muzeum otevřené všem

Aktuality
[jpg:4.8 kB]
NELI Neziskovky Libereckého kraje z. s. vás srdečně zvou do Technického muzea Liberec na II. ročník komponovaného kulturně vzdělávacího programu "Neziskovky v barvě duhy aneb muzeum otevřené všem" Kdy: 14. května 2016 od 10:00 hodin do 19:00 hodin Po celou dobu programu je možná prohlídka technického muzea a výstavy a prezentace NNO Libereckého kraje. Nad akcí převzal záštitu s finanční podporou hejtman Libereckého kraje Martin Půta
vyvěšeno od 4.5.2016Zobrazit celé...

Pálení čarodějnic

Aktuality
[png:2.7 kB]
V sobotu 30. 4. 2016 pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Stráži pod Ralskem pod záštitou města Stráž pod Ralskem tradiční pálení čarodějnic na velké pláži u Vodního díla Stráž. Od 18.00 hodin bude dětem předáno malé občerstvení u klubovny hasičů. V 19.00 hodin půjde lampionový průvod od klubovny hasičů na pláž. Masky čarodějnic a jiné pohádkové postavy jsou vítány.
vyvěšeno od 26.4.2016Zobrazit celé...

Pravoslavné Velikonoce

Aktuality
[jpg:39.9 kB]
Chrám sv. Pantelejmona zve na Pravoslavné Velikonoce ve Stráži pod Ralskem dne 30.4.2016, svěcení pokrmů v 19.00 hodin.
vyvěšeno od 21.4.2016Zobrazit celé...

Dětský den

Aktuality
[jpg:59.6 kB]
DĚTSKÝ DEN - 21.5.2016 - AREÁL MALÉ PLÁŽE U JEZERA HORKA Srdečně vás zveme na zábavné odpoledne, které navazuje na Cestu do pohádky, kterou pořádá již tradičně spolek Šešule Stráž pod Ralskem. Cíl putování je v areálu lyžařského vleku. Od 12.00 do 15.00 hodin začíná akce Dětský den - připraven je: • moderátor Honza Bažant se spoustou hitů a písniček, • taneční vstup ZUŠ Stráž, • atrakce - skákací hrad, mini bike, šlapadla, skákací boty, poweriser show, • ukázka techniky DSH Stráž + ukázka zásahu hasičů, • psovodi vězeňské služby s ukázkou výcviku služebních psů, • malování na obličej, • jízda na malém vleku - to vše v rámci Dětského dne ZDARMA.
vyvěšeno od 20.4.2016Zobrazit celé...

Dostihový den v Mimoni

Aktuality
[jpg:10.3 kB]
Letošní první Dostihový den v Mimoni se blíží. Poběží celkem 70 koní v devíti po sobě následujících dostizích. Přijďte se podívat na zahájení dostihové sezóny 2016 do Mimoně. Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné děti 25,- a dospělí 50,-Kč. Více informací naleznete na webových stránkách jkmaestoso.cz v sekci aktuality nebo na facebooku Hřebčína Mimoň.
vyvěšeno od 13.4.2016Zobrazit celé...

Živé pohledy na město

Aktuality
vyvěšeno od 7.4.2016Zobrazit celé...

Pozvánka na cestovatelskou besedu

Aktuality
[jpg:5 kB]
Dobrý den, srdečně Vás dne 6. 4. 2016 zveme na zajímavou akci do KD: ACONCAQUA - 6962 m.n.m.-nejvyšší hora Latinské Ameriky CESTOVATELSKÁ BESEDA S PAVLEM VIRÁGEM • 6.dubna 2016 • 18.00 hodin, malý sál KD U Jezera • fotoprojekce a povídání o výstupu na nejvyšší horu Latinské Ameriky • hudební vstupy zajistí Martina Vítková a Petr Křesťan • vstupné: dobrovolné
vyvěšeno od 6.4.2016Zobrazit celé...

Pojďte s námi závodit! - Challenge Cup

Aktuality
[jpg:5.3 kB]
Challenge Cup Podmínky a průběh závodu 1. Kánoe – 2 osoby. Trasa bude oproti minulému roku upravena. Předpokládáme prodloužení o cca 300 metrů. Start pod loděnicí a dojez jako minulý rok mezi vlekem a břehem vodního díla do areálu vodního lyžování. 2. Běh. Trasa cca 5 km bude vedena od areálu vodního lyžování po předávce od posádky kánoe po pláži dolní cestou kolem areálu člunového vodního lyžování a mezi zahradou „Uranu“ a domku hrázného. Dále výběh do kopce na lipovou alej směrem k zámku. Na konci aleje seběhnutí dolů k cestě nazpět k domku hrázného a po pláži horní cestou na konec domku loděnice a běh opět dolní cestou po pláži. Celkem takto stejně se běží dva okruhy, což je cca 4 – 5 km. Předání štafety je opět u areálu vodního lyžování. 3. In line brusle. Od areálu vodního lyžování po cyklostezce do Hamru na Jezeře (ne přes dřevěnou lávku – tou se vracíme zpět). Dále až pod Ocasovský kopec, kde bude obrátka a zpět a k areálu vodního lyžování. Předpoklad cca 14 km. 4. Kolo. Změna oproti minulému roku – jízda v terénu. Po předávce po pláži dolní cestou kolem areálu člunového vodního lyžování a mezi zahradou „Uranu“ a domku hrázného. Dále výjezd do kopce na lipovou alej směrem k zámku. Na konci aleje doleva sjezd na náměstí a pravou stranou náměstí objezd Morového sloupu a zpět výjezd k zámku, sjezd dolů k cestě nazpět k domku hrázného a po pláži horní cestou na konec domku loděnice a jízda opět dolní cestou po pláži do dalšího okruhu. Celkem se pojede 5 okruhů, což odpovídá cca 15 km. Lodě připraví pořadatel a budou v předstihu 1 hod před závodem k dispozici k odzkoušení jízdy posádek. Můžeme také zajistit vodiče s ukázkou trasy pro kolo – možné i po stratu závodu – např. po odstartování kánoí. Jízda na bruslích bude za provozu cyklostezky, je nutné pro jízdu respektovat provozní řád. Každý startuje na vlastní nebezpečí a doporučujeme pro disciplíny bezpečnostní výbavu. Vesty na kánoe zajistíme a jsou povinné. Na kolo je povinná helma. Kolo je povinné horské. Týmům doporučujeme stejné dresy/trika. Týmy mohou být složené jen z mužů, nebo jen žen, ale i smíšené. Přepokládáme startovné 400 – 500,- Kč/tým. Vyúčtování finančních prostředků bude každému k nahlédnutí. Termín závodu je prozatím stanoven na 27 května od 15:30 hodin. V případě deště bude vypuštěna disciplína in line brusle po dohodě se všemi účastníky. Kontakty: - Zdeněk Hlinčík – tel. 602 417 107 Martin Adam – tel. 604 229 009
vyvěšeno od 6.4.2016Zobrazit celé...

Svoz bioodpadu

Aktuality
[jpg:8.6 kB]
Vážení občané, dovolte nám vás informovat, že dnem 7. dubna 2016 bude opětovně zahájen svoz bioodpadu, který bude probíhat každý sudý čtvrtek do 1. prosince 2016 (včetně).
vyvěšeno od 30.3.2016Zobrazit celé...

Hudební odpoledne

Aktuality
[jpg:5 kB]
Srdečně zveme naše seniory na hudební odpoledne!! Kdy: ve středu 30.března 2016 Kam: restaurace Sportovní hala - 16.00 - 18.00 hodin K poslechu a pro dobrou náladu zahraje SENIORSKÝ KVINTET ve složení: Martina Vítková, Petr Křesťan, Lenka Stará, Radek Starý a Milan Horák Vstupné: dobrovolné
vyvěšeno od 29.3.2016Zobrazit celé...

Jarní koncert

Aktuality
[png:5.2 kB]
Římsko-katolická farnost a Biberova společnost pořádá JARNÍ KONCERT aneb na housle vážně & nevážně hraje FRANTIŠEK LAMAČ Kde: v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem Kdy: 12. května 2016 (čt) od 18:00 hodin Vstupné dobrovolné
vyvěšeno od 29.3.2016Zobrazit celé...

Divadelní představení - Ani spolu, ani bez sebe

Aktuality
[jpg:5 kB]
Od 14.března je zahájen prodej vstupenek na představení Divadla Kalich Ani spolu, ani bez sebe, s Janou Paulovou a Davidem Suchařípou v hlavní roli. Komedii uvádíme 14.dubna 2016, od 19.00 hodin. Vstupné:300,-Kč. Volná místa v prodeji!!
vyvěšeno od 29.3.2016Zobrazit celé...

Dotace na energetické úspory u veřejných budov.

Aktuality
[png:54.8 kB]
První akcí na zateplení budov bylo snížení energetické náročnosti Mateřské školy ve Stráži pod Ralskem (foto č. 1 a č. 2). Akce byla zahájena v srpnu 2012 a ukončena v srpnu 2014. Celkové uznatelné náklady na akci činily 4 035 488 Kč., z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 85 %, příspěvek SFŽP ČR činil 5 % a příspěvek města Stráž pod Ralskem 10% (foto č. 3). Druhou akcí na zateplení budov bylo snížení energetické náročnosti Základní školy Stráž pod Ralskem (foto č. 4 a č. 5). Akce byla zahájena v lednu 2015 a ukončena v červnu 2015. Celkově uznatelné náklady na akci činily 9 354 118 Kč., z toho příspěvek z fondu Evropské unie 85 %, příspěvek SFŽP ČR 5 % a příspěvek města Stráž pod Ralskem 10%. (foto č. 6). Třetí akcí na zateplení budov bylo snížení energetické náročnosti kulturního domu ve Stráži pod Ralskem (foto č. 7 a č. 8). Akce byla zahájena v únoru 2015 a ukončena v červenci 2015. Celkové uznatelné náklady na akci činily 10 807 782 Kč., z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 85 %, příspěvek SFŽP ČR 5 % a příspěvek města Stráž pod Ralskem 10%. (foto č. 9). Čtvrtou akcí na zateplení bylo snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem (foto č. 10 a č. 11). Akce byla zahájena v únoru 2015 a ukončena v srpnu 2015. Celkově uznatelné náklady na akci činily 16 938 932 Kč., z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 60% a příspěvek města Stráž pod Ralskem 40%. (foto č. 12).
vyvěšeno od 14.3.2016Zobrazit celé...

Velikonoční dílna pro malé i velké

Aktuality
[jpg:5 kB]
V sobotu 19.3. od 10.00 do 12.00 pořádáme v KD U Jezera tradiční tvořivou VELIKONOČNÍ DÍLNU • součástí je i malá prodejní tržnice • malování na obličej • materiál a nápady zajištěny • připraveno bude malé občerstvení • vstup: 30,-Kč
vyvěšeno od 9.3.2016Zobrazit celé...

Změny jízdních řádů Jablonné v Podještědí - Stráž - Mimoň a okolí

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
vyvěšeno od 25.2.2016Zobrazit celé...

21.REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

Aktuality
[jpg:4.4 kB]
Zahájení předprodeje vstupenek
vyvěšeno od 6.1.2016Zobrazit celé...

Divadelní komedie Královny

Aktuality
[jpg:994.8 kB]
vyvěšeno od 16.2.2016Zobrazit celé...

Velikonoční dílna

Aktuality
[jpg:2128.6 kB]
vyvěšeno od 16.2.2016Zobrazit celé...

komedie Ani spolu, ani bez sebe

Aktuality
[jpg:971.7 kB]
vyvěšeno od 16.2.2016Zobrazit celé...

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ŽIBŘIDICÍCH

Aktuality
[pdf:637.6 kB][PDF] 637.6 kB
vyvěšeno od 18.2.2016Zobrazit celé...

Tisková zpráva Radia Contact Liberec – JARO na RCL

Aktuality
[doc:33.5 kB][DOC] 33.5 kB
vyvěšeno od 15.2.2016Zobrazit celé...

Muzikálová komedie NEŽÁRLI

Aktuality
17. 2. 2016 od 19:00 hodin, vstupné 220,- Kč, V hlavních rolích: Mojmír Maděrič, Michaela Dolinová, Lucie Kožinová, Tomáš Turek a další, Předprodej a rezervace vstupenek v kanceláři...
vyvěšeno od 6.1.2016Zobrazit celé...

Maškarní bál pro děti

Aktuality
[jpg:21.5 kB]
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI 13.ÚNORA 2016, KD U JEZERA - VELKÝ SÁL 15.00 - 17.00 Hod Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče na zábavné odpoledne plné písniček a soutěží. Masky jsou určitě vítány! Pořadem provází Honza Bažant a pejsek Alík :-) Vstupné: 30,-Kč
vyvěšeno od 1.2.2016Zobrazit celé...

Hasičský ples

Aktuality
[png:60.9 kB]
Ples hasičů se bude konat 20.2.2016 od 20.00 hodin do 02.00 hodin, k tanci a poslechu bude hrát kapela Septima ze Zákup. Bude připravena i bohatá tombola pro návštěvníky tohoto tradičního Hasičského plesu. Hasiči zvou občany našeho města i okolí na tuto společenskou akci.
vyvěšeno od 1.2.2016Zobrazit celé...

Prodej pozemků pro výstavbu RD v ulici Fibichova

Aktuality
[docx:25.5 kB][DOCX] 25.5 kB
vyvěšeno od 1.2.2016Zobrazit celé...

Změna provozní doby muzea

Aktuality
[jpg:1270.8 kB]
Vážení občané, dovolte nám oznámit změnu provozní doby Muzea ve Stráži pod Ralskem. Provozní doba je stanovena na první sobotu v měsíci od 14:00 hodin do 16:00 hodin. Přijďte se podívat na expozici slavného architekta Rudolfa Bitzana narozeného 1872 ve Stráži pod Ralskem. Přesto, že žil převážně v Drážďanech, celý život udržoval kontakt s Libereckým krajem. V prvním patře jsou vystaveny artefakty dokumentující historii těžby uranu a to jak hornickým, tak chemickým způsobem. Základem obou procesů je hydrometalurgie a konečným produktem uranový koncentrát. V roce 1947 vzniklo výsadkové vojsko československé armády. Ve všech armádách dnešního světa vyjadřuje příslušnost k těmto jednotkám červený baret, znak určité výjimečnosti. Jeho počáteční historie se bytostně dotýká Stráže pod Ralskem. V muzeu můžete vidět a přečíst si dokumenty z té doby. V další expozici můžeme prohlížet historické fotografie Stráže a porovnávat nastalé změny s minulostí. V našem městě není žádný spolek, který by se tak dlouhou dobu podílel na místním životě jako Sbor dobrovolných hasičů – 148 let (zal. 1868). A vybavení hasičů z dob dávno minulých si můžete prohlédnout v poslední místnosti muzea.
vyvěšeno od 28.1.2016Zobrazit celé...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Aktuality
[jpg:21.5 kB]
vyvěšeno od 25.1.2016Zobrazit celé...

Jízdní řády

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
vyvěšeno od 25.1.2016Zobrazit celé...

Porucha na vodovodním řadu

Aktuality
[jpg:3.6 kB]
Z důvodu poruchy na vodovodním řadu, neteče voda v celém městě. Předpoklad ukončení opravy poruchy bude v odpoledních hodinách.
vyvěšeno od 22.1.2016Zobrazit celé...

Plavání rodičů s dětmí

Aktuality
[jpg:21.5 kB]
PANDA SPORT otvírá dne 16.února nový kurz Plavání dětí s rodiči. Děti 3 – 5 let od 16:30 – 17:30 (začátečníci) Děti 5 – 7let od 17:15 – 18:15 (pokročilí) Cena kurzu (10 lekcí) 800,- (dítě + rodič) V každé lekci a ceně je zahrnuto 45min v bazéně s instruktorem a 15min sauna. Proč plavat právě u nás: Plavání je jedna z vhodných pohybových aktivit, která napomáhá dítěti v harmonickém procesu růstu a vývoje, stimuluje tělesný, pohybový, psychický i sociální rozvoj dítěte. Dětským plaváním je myšlena především činnost ve vodě spojená s hrou. Plavání je nejen vhodnou pohybovou aktivitou pro děti, ale i příjemnou součástí společenského trávení volného času rodičů a dětí už od kojeneckého věku. Naše kurzy plavání probíhají nenásilným způsobem formou her, říkanek, básniček a písniček. Cílem jsou zdravé a dobře prospívající děti a spokojení rodiče. Během kurzů se děti naučí orientaci nad i pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i na bříšku, potápění, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu a hlavně se naučí cítit se ve vodě bezpečně a přitom z ní mít respekt. Školení instruktoři děti respektují jako osobnost a nenutí děti dělat něco co se jim nelíbí. Vše se řeší domluvou a nikam se nespěchá. Objednávky Tel.: 739 000 023, e-mail: sport.kultura@pandasport.cz Informace ke kurzu Bártová Gabriela tel.: 777 659 227 Co plavání přináší: Prohloubení vzájemné citové vazby mezi dítětem a rodičem Rozvoj psychomotorických schopností dítěte Podporuje správné zakřivení páteře dítěte a posílení zádových svalů Rozvoj rovnováhy koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte Posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu Plavání podporuje chuť k jídlu, děti lépe spí Děti se naučí spolupracovat, soustředit, jsou bystřejší Připravují se na vstup do kolektivu Zpestření denního režimu a odreagování maminek i dětí od všedního dne Průběh kurzu začátečníci: 1. hodina – seznamuji se s prostředím 2. hodina – pohybuji se ve vodě s pomůckami 3. hodina – nevadí mi cákání 4. hodina - snažím se potopit obličej 5. hodina – skáču do vody s pomocí 6. hodina - nebojím se na skluzavce 7. hodina - skáču do vody bez pomoci 8. hodina – nebojím se lehnout na vodu 9. hodina – umím se potopit 10.hodina – a teď vám ukážu co umím – vodník a mokré vysvědčení pokročilí: navážeme na dosavadní dovednosti. 1.hodina – seznámení s prostředím 2.hodina – učíme se používat správně plavecké pomůcky 3.hodina – učíme se kraulové nohy 4.hodina – potápím se 5.hodina – skáčeme 6.hodina – nebojím se v hloubce 7.hodina - učíme se žabičku nohama 8.hodina – plaveme pod vodou 9.hodina – voda mě baví 10.hodina – ukaž, co už umíš – vodník, mokré vysvědčení
vyvěšeno od 19.1.2016Zobrazit celé...

Komunitní plánování sociálních služeb- Stráž p.R., Dubnice, Hamr na Jezeře

Aktuality
[pdf:204.2 kB][PDF] 204.2 kB
Komunitní plánování služeb v sociální oblasti je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby dle zákona o sociálních službách a činnosti související a doplňující sociální služby ve vymezeném regionu tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb.
vyvěšeno od 19.1.2016Zobrazit celé...

Dotazník - sociální služby v našem městě

Aktuality
[docx:17.7 kB][DOCX] 17.7 kB
vyvěšeno od 19.1.2016Zobrazit celé...