Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

1. RaM 2.ledna 2008

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

U S N E S E N Í

z 1. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem,
konaného dne 2. ledna 2008

Přítomni: dle presenční listiny – 6 členů Rady města
Ověřovatelé zápisu: Jiří Schreyer, Ing. Petr Křesťan
Omluveni: Bohuslav Rychtařík

R/1/2008
Změna organizační struktury
Rada města zřizuje s účinností do 2. ledna 2008 v rámci počtu zaměstnanců technické čety pracovní místo „vedoucí technické čety“ a upravuje výkon činnosti technické čety takto: ruší činnost úklid budov městského úřadu, hlídání zámku, odpadové hospodářství a tyto činnosti přesouvá do působnosti oddělení technické správy města.
Hlasování: Pro. 6

Zodpovídá: tajemnice
Termín: ihned

Bc. Věra Bradáčová starostka
Ing. Jitka Urbánková místostarostka