Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Aktuality MP

Dne 15.3.2017 proběhla beseda s 8. a 9. třídami naší ZŠ.


[jpg:138.3 kB]
Beseda byla zaměřena na osoby, které dovršily 15. rok svého života a tím vstoupily do věku, kdy jsou již trestně odpovědné. Mluvilo se i o dalších rizicích, které na tyto osoby číhají např.v podobě alkoholismu a drog. Probíraly se i některé příklady chování osob a jaké za to jsou sankce. Na besedu byl pozván i bývalý vězeň a recidivista, který strávil 16 let ve vězení jak v České republice tak i v zahraničí za násilné trestné činy, únosy, vydírání apod. Tento dětem vyprávěl jak se dostal do problémů, za které draze zaplatil tolika lety ve vězení. Beseda byla z našeho pohledu velice přínosná a poučná.
vyvěšeno od 15.3.2017 do 15.3.2049Zobrazit celé...

Dne 18.2.2017 se ve večerních hodinách našel malý chundelatý pejsek!


[jpg:79.9 kB]
Pro více informací kontaktujte MP 724286385.
vyvěšeno od 20.2.2017 do 20.2.2035Zobrazit celé...

Dne 14.4.-16.4. 2014 Beseda ZŠ


[jpg:103.6 kB]
Beseda ZŠ
vyvěšeno od 16.4.2014 do 16.4.2031Zobrazit celé...

Online foto album MP- Akce,besedy...


[jpg:2.5 kB]
Odkaz na web:
http://mpstraz.rajce.idnes.cz/
vyvěšeno od 8.11.2011 do 8.11.2019Zobrazit celé...

Návštěva dětí z MŠ na OOPČR Stráž p.Ral.


[jpg:124.1 kB]
Dne 5.11.2015 navštívila mateřská školka odděleni policie ČR Stráž pod Ralskem kde byla i Městská policie.
vyvěšeno od 5.11.2015 do 16.8.2016Zobrazit celé...

Upozornění / Výzva


[jpg:5.5 kB]
Výzva pro všechny majitelé psů v katastreu města Stráže pod Ralskem i mimo něj!
Vaší povinností je mít psa nejen na vodítku mimo místa určená k volnému pobíhání, ale i řádně přihlášené na Městském úřadě- finanční odbor.
Z toho vyplývá i nutnost zaplatit za psa poplatek, který je vymeřen každému dle různých okolností.
Pak-li, že tuto povinnost nesplníte,dopouštíte se porušení nařízení vyhlášky o místním poplatku ze psa.
Za toto jednání vám hrozí patřičná sankce.
Městská policie provádí v rámci výkonu služby namátkové kontroly pejskařů!
vyvěšeno od 29.3.2012 do 29.12.2015Zobrazit celé...

Městská policie doporučuje...


[gif:6.8 kB]
MP doporučuje prostudovat níže uvedený odkaz kde najdete vše co se týče nařízení a vyhlášek obce při jejímž dodržování vám nehrozí nežádaný střet se Státní Policií , Městskou Policií nebo s jinými orgány.
Je zde popsáno kde a jak se nesmí venčit psi, kam a jak ukládat odpady a třeba také kde je zakázáno požívat alkoholické nápoje a dalších nařízení bližší info. na tel: MP 724286385

http://strazpr.cz/?page=Titulni-strana,Mestsky-urad,Uredni-deska,vyhlasky-a-narizeni-platne
vyvěšeno od 6.4.2011 do 6.12.2013Zobrazit celé...

Beseda se seniory ze dne 8.11.2011


[jpg:25.1 kB]
Beseda proběhla v hasičské klubovně a byla zaměřena na kriminalitu páchanou na seniorech.

Foto z besedy:
http://mpstraz.rajce.net/Besedy_se_seniory_2011
vyvěšeno od 10.11.2011 do 10.11.2013Zobrazit celé...

Upozornění pro občany !


[jpg:15.4 kB]
Městská policie upozorňuje občany aby své odpady vkládali do příslušných nádob, popřípadě zdarma odvezli na sběrný dvůr!
V poslední době se zde ve městě rozmohlo ve větší míře právě odkládání odpadu z domácností, z různých rekonstrukcí bytů a domů vedle nebo poblíž nádob na odpady.
Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa je přestupkem a Městská policie bude tyto případy řešit důrazněji než doposud.
Fotografie jsou pouze ilustrační. Více info. na tel.: MP 724286385
vyvěšeno od 6.4.2011 do 20.12.2012Zobrazit celé...

Dne 21.11.2011 proběhla beseda se žáčky MŠ Máchova


[jpg:15.4 kB]
Proběhla beseda s dětmi se ZŠ Máchova se zaměřením na chování dětí v dopravě a možné nebezpečí i mimo dopravu.
Beseda byla úměrně přizpůsobena ke věků malých dětí.
vyvěšeno od 8.12.2011 do 8.12.2012Zobrazit celé...

Městská policie,služba občanům - Oznámení (BESIP)


[jpg:12.6 kB]
Ode dne 7.11.2011 kolektiv MP chystá několik besed s dětmi ze základní školy a mateřské školy se zaměřením na pohyb dítěte v dopravě(B.E.S.I.P.)
Beseda se seniory je plánovaná na den 8.11.2011 v 14:30 hod. v klubovně hasičů.Beseda je zaměřená na kriminalitu páchanou na seniorech ,chování v krizových situacích , na jejich bezpečnost a poučit jak mají spolupracovat s policií a jinými bezpečnostními a organizačními složkami. Proběhlo první kolo besed s dětmi ze ZŠ A.Sochora 1.A/B , a 2.A/B. Budou následovat besedy v 3. a 4.třídách. Z6de odkaz na ostatní foto. http://mpstraz.rajce.idnes.cz/Besedy_r.2011
vyvěšeno od 3.11.2011 do 3.11.2012Zobrazit celé...

Info.MP "Cyklistika"


[jpg:66.6 kB]
1) VÍŠ JAK MÁ VYPADAT SPRÁVNĚ VYBAVENÉ JÍZDNÍ KOLO ? Nezapomeň, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. Cyklista mladší osmnácti let(od 1.7.06) je povinen používat cyklistickou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 2) TECHNICKÉ POŽADAVKY NA JÍZDNÍ KOLA (Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.) Jízdní kola musí být vybavena: (podrobnější znění níže) ...
vyvěšeno od 3.11.2011 do 3.11.2012Zobrazit celé...

Dne 23.9.2011 proběhla beseda se seniory


[jpg:7.6 kB]
Dne 23.9.2011 proběhla beseda se seniory v budově jídelny DIAMO s.p.se zaměřením na kriminalitu páchanou na seniorech ,chování v krizových situacích , na jejich bezpečnost a poučit jak mají spolupracovat s policií a jinými bezpečnostními a organizačními složkami.

Přednášející na besedě byli strážníci MP Stráž pod Ralskem
P.Věchet a J.Svoboda

Pro více informací se obraťte na městskou plocii Stráž p.Ral.
vyvěšeno od 30.9.2011 do 30.9.2012Zobrazit celé...

Dopravní značení u v.vleku


[jpg:20.1 kB]
Dopr. značení na vjezdu na malou pláž DZ.č. B1 "Zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou "mimo zásobování"
Zakazuje vjezd do prostoru za svislým dopr.značením na malou pláž směrem k vleku na vodní lyžování, a povoluje pouze vjezd za účelem zásobování arealu vodního lyžování.
Dále MP vyzývá řidiče aby neparkovali na přilehlých cestách a travnatých plochách, neboť se jedná o přestupek proti veř.pořádku a za ten hrozí pokuta na místě až 1tis.Kč.Za přestupek "Zákaz vjezdu" hrozí bloková pokuta na místě až 2tis.Kč. při projednání přestupků přes správní řízení(přestupková komise) hrozí...
vyvěšeno od 31.5.2011 do 31.5.2012Zobrazit celé...


archiv