Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Finanční výkazy

2017

Schválený rozpočet pro rok 2017.pdf
Rozpočtový výhled pro rok 2018-2020.pdf

2016

Schválený rozpočet pro rok 2016.pdf
Rozpočtový výhled pro rok 2017-2019.pdf

2015

Schválený rozpočet pro rok 2015.pdf
Rozpočtový výhled pro rok 2016-2018.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015.pdf
Závěrečný účet za rok 2015.pdf
Účetní závěrka za rok 2015.pdf

2014

Schválený rozpočet pro rok 2014.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (12-2014).pdf
Závěrečný účet za rok 2014.pdf
Účetní závěrka za rok 2014.pdf

2013

Schválený rozpočet pro rok 2013.pdf
Rozpočtový výhled pro rok 2015-2017.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (12-2013).pdf
Rozvaha - bilance (12-2013).pdf
Výkaz zisku a ztráty (12-2013).pdf
Příloha (12-2013).pdf
Přehled o penežních tocích (12-2013).pdf
Přehled o změnách vlastního kapitálu (12-2013).pdf
Závěrečný účet za rok 2013     
                          příloha 1     
                          příloha 2     
                          příloha 3     

2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (12-2012).pdf
Rozvaha - bilance (12-2012).pdf
Výkaz zisku a ztráty (12-2012).pdf
Příloha (12-2012).pdf
Přehled o penežních tocích (12-2012).pdf
Přehled o změnách vlastního kapitálu (12-2012).pdf
Schválený rozpočet pro rok 2012.pdf
Rozpočtový výhled na rok 2013-2015.pdf
Závěrečný účet za rok 2012      
                          příloha 1     
                          příloha 2     
                          příloha 3     
       

2011

Výkaz zisku a ztráty (12-2011).pdf
Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu (12-2011).pdf
Rozvaha - Bilance (12-2011).pdf
Příloha (12-2011).pdf
Přehled o změnach vlastního kapitálu (12-2011).pdf
Přehled o peněžnich tocích (12-2011).pdf
Schválený rozpočet pro rok 2011.pdf
Závěrečný účet za rok 2011.pdf
                                  příloha1.pdf     
                                  příloha2.pdf   
                                  příloha3.pdf

2010

Schválený rozpočet pro rok 2010.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (12_2010).pdf
Výkaz zisku a ztráty (12_2010).pdf
Rozvaha - Bilance (12_2010).pdf
Příloha (12_2010).pdf
Závěrečný účet za rok 2010.pdf
                                  příloha1.pdf     
                                  příloha2.pdf   
                                  příloha3.pdf
                                  příloha4.pdf  
                                  příloha5.pdf      
                                  příloha6.pdf   
                                  příloha7a.pdf  
                                  příloha7b.pdf  
                                  příloha7c.pdf

2009

Účetní závěrka (12_2009).pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  Fin 2-12 M (12_2009).pdf
Závěrečný účet za rok 2009.pdf
                              příloha č.1.pdf
                              příloha č.2.pdf
                              příloha č.3.pdf
                              příloha č.4.pdf
                              příloha č.5.pdf
                              příloha č.6.pdf
                              příloha č.7.pdf

2008

Účetní závěrka (12_2008).pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  Fin 2-12 M (12_2008).pdf
Závěrečný účet města Stráž pod Ralskem za rok 2008.pdf