Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

LAG Podralsko o. s.

lag.gif
http://www.lagpodralsko.com/

Základní informace o LAG Podralsko (LAG = Local action group)

LAG Podralsko je neziskovým sdružením fyzických a právnických osob na území působnosti, které zahrnuje svazky obcí Peklo, Máchův kraj a Mikroregion Podralsko, jejichž společným zájmem je:
• Příprava projektů a zajištění jejich realizace v programech Leader a dalších podle stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé programy.
• Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení, jako i spolupráce s dalšími partnerskými sdruženími, resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU.
• Spolupráce se svazky obcí Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Máchův kraj a Svazek obcí Peklo, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění otázek řešení problematiky v dotčeném teritoriu
• V souladu s podmínkami vyhlášených dotací a grantů se o tyto ucházet jako podpůrné pro realizaci nosných projektů
• O sobě a své činnosti vydávat publikace v několika jazykových mutacích, prezentace na webových stránkách a podobně.
• Provádět další činnost, která je v přímé i nepřímé souvislosti s programy Leader (vzdělávací činnost apod.)
• Poskytování poradenství  při  zpracovávání žádostí  o dotace a granty všem zájemcům na svém území působnosti.